شرایط ارسال محصول و شرایط تعویض محصول

ارسال برای مناطق 22گانه تهران توسط پیک انجام می شود و ارسال برای شهرستان توسط پست پیشتاز می باشد.

تمام بسته هایی که برای شهرستان پست می شود بیمه می گردد.